Hoa cảnh

Dàn Hoa Dạ Yến Thảo

Dàn Hoa Dạ Yến Thảo

Loại cây :    Dạ Yến thảo

Cây hoa Đại Hồng Môn

Cây hoa Đại Hồng Môn

Loại cây :    Hồng Môn

Cây hoa giấy

Cây hoa giấy

Loại cây :    Hoa giấy

Cây hoa dừa cạn

Cây hoa dừa cạn

Loại cây :    Hoa dừa cạn