Tag Archives: dự án IndaPlant

Robot chăm sóc cây cảnh

Robot chăm sóc cây cảnh

Nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Rutgers (New Jersey, Mỹ) đã thực hiện thành công dự án IndaPlant, chế tạo thành công loại robot cõng cây cảnh trong nhà. Robot đang cõng cây cảnh – (Ảnh: Trường đại học Rutgers) Faunaborg (tên robot) sẽ giúp chậu cây cảnh di chuyển quanh phòng theo